Theatre – Rehearsal of Successful Integration into Job Market – kokkuvõte

MTÜ Foorumteatri koolitajad Nikolai Kunitsõn ja Gertha Teidla-Kunitsõn osalesid 1. detsembril Leedus toimunud koostööprojekti „Theatre – rehearsal of successful integration into job market“ (Teater – harjutamine edukaks tööturule integreerumiseks) lõpuüritusel. Lõpuürituse näol oli tegu konverentsiga, kus võeti kokku poolteist aastat kestnud projekti tegevused ja tulemused. Lisaks Eestile osalesid projektis Läti, Island ja Leedu.

Projekt algas 2015. Aastal, mil MTÜ Foorumteatri koolitajad viisid Leedus läbi kõikidele partneritele foorumteatri, kui ka soovide vikerkaare koolitusi. Sel moel omandasid kõik projekti partnerid oskused ja teadmised töötubade läbi viimiseks.

Projekti jooksul viisid kõik partnerid oma riikides läbi 10 töötuba, milles kasutati foorumteatri, kui ka soovide vikerkaare meetodeid. Töötubade sihtgrupiks olid töötud ning eesmärk oli, kasutades Boali teatri meetodeid, jõustada inimesi ning anda neile erinevaid oskusi paremaks hakkama saamiseks tööturule naasemisel.

Konverentsil jagasid partnerid kogemusi töötubade läbi viimisega ning tulemusi, mis saavutati. Lisaks selle osalesid konverentil sõnavõttudega mitmed Leedu organisatsioonid ja asutused, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku töötutega.

Kogu projektist on valminud ka juhendmaterjalid, nii inglise kui ka eesti keeles. Eestikeelse materjali leiate siit, ingliskeelse siit.

Projekti rahastas Nordplus Adult ning selle eestvedajaks oli Leedu organisatsioon „House of Arts and Education“ (LT – Menu ir mokymo namai).

Projekti info kodulehel.

Go to Top