Foorumteatri süvakursus

Soovid saada töös noortega juurde uue töövahendi nende kaasamiseks? Otsid viisi, kuidas noorte jaoks olulisi probleeme avada ja neile lahendusi leida? Tule ja osale foorumteatri süvakursusel!

Kursus keskendub foorumteatri läbiviija Jokkeri rollile foorumteatri etenduse lavastamisel, näitlejate juhendamisel ja interaktiivsel modereerimisel. Kursus toimub väikeses grupis, andes osalejatele võimaluse harjutada nii foorumteatri näitleja, lavastaja kui ka etenduse modereerija rolli.

Foorumteater on osalusteater, mis ajendab õppima ja leidma lahendusi erinevatele probleemidele. Foorumteatris saab inimene harjutada, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate olukordadega, mis tulenevad suhetest ja suhtlemisest

Õppe eesmärk ja sisu

Eesmärk – Koolituse tulemusel on osalejal valmidus lavastada foorumteatri etendusi ja neid iseseisvalt interaktiivselt modereerida. 

Õppe sisu:

  • Rõhutute teatri süsteem ja ajalugu
  • Foorumteatri läbiviija töö eetika
  • Foorumteatri etenduse lavastamise tehnikad
  • Foorumteatri etenduse ülesehitus
  • Foorumteatri näitlejatöö juhendamine
  • Foorumteatri etenduse interaktiivse juhtimise põhimõtted

 

6-päevane foorumteatri süvakursus toimub 2-päevaste õppepäevadena ning iga mooduli vahel on peaaegu kuu aega pausi. Kursusel saab osaleda maksimaalset 10 inimest.

Milliseid võimalusi loob foorumteatri süvakursuse läbimine igapäevases töös? Oma kogemustest kirjutavad 2017. aasta süvakursuse läbinud.

Hiiumaa Noorsootöö Keskus noorsootöö koordinaator Kaie Pranno: “Olen töötanud 7 aastat noorsootöös ja alati otsinud viise, kuidas haarata noori arutlema olulistel teemadel. Tihti jääb siiski mingi osa noori passiivseks ning nad ei avalda nii kergelt oma arvamust. 2017 kevadel läbisin Foorumteatri süvakursuse ning leidsin, et see on väga hea meetod kaasamaks noori aktiivselt kaasa mõtlema, arutlema ning pakkuma lahendusi väga erinevatel teemadel. Viimane hea kogemus on noorte kohtumiselt, kus eesti noorte ja vene noorte vahel oli palju vääriti mõistmist, kuid foorumteatri töötoa meetod aitas kaasa üksteise mõistmisele ning suhtlusbarjääride lõhkumisele.”

Marii Noor: Julgen soovitada Pireti kursust kõigile, kes soovivad selgeks õppida suurepärase teatritehnika, millega on võimalik muuta ühiskonda paremaks paigaks. Kursus andis mulle juurde julgust tegeleda foorumteatri ja selle läbiviimisega iseseisvalt. Kogusin palju uusi ideid ja mõtteid. Hakkasin paremini mõistma foorumteatri sügavust ning kui tõhus meetod see on mistahes eluvaldkonnas. Kursus kindlasti arendas minus loovust  ja arusaamist jokkeri rolli olulisusest. Lisaks andis see hea ülevaate foorumetenduse lavastusprotsessist.

Olen saanud kasutada Pireti näpunäiteid nii töötubade läbiviimisel kui ka etenduste läbiviimisel. Saan öelda, et see kursus oli mulle väga kasulik ja olen Piretile väga tänulik saadud kogemuse eest.