Etendused koolidesse

Foorumteatri etendus kooli

Foorumteatri etendus on hea viis, et kaasata õpilasi nende jaoks olulise probleemi avamisele ja lahenduse otsimisele. Etendust on võimalik tellida vastavalt õpilaste vanusegrupile. Oleme peamiselt keskendunud õpilastele alates III kooliastmest, kuid meil on kogemus ka I ja II kooliastmega. 

Foorumteatri etendusi on läbi viidud sellistel teemadel nagu koolikiusamine, nutisõltuvus, alkohol, sotsiaalne tõrjutus jpm. Etenduse saab mahutada ühe koolitunni sisse. 

Samuti on positiivset tagasisidet saanud need projektid, mis on haaranud kogu kooliperet, et arutada ühiselt kõiki puudutavat probleemi, nt nutivahendi kasutamine koolis.

Oma soovi või täiendavad küsimused saada kontaktivormilt.