Täienduskoolituse õppekorralduse alused

MTÜ Foorumteatri täiskasvanuhariduse majandustegevuseteatise number on 201205. 
TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Foorumteater.com leheküljel on täiskasvanutele suunatud nii avatud kui tellimuskoolitused.
Koolituse pikkus, täpne sisu ning õppekeskkond kujuneb koostöös tellijaga.
Avatud koolituste puhul ilmub täpne info registreerimise nõuete, õppemahu ja õppekeskkonna kirjeldusega kodulehele.
Täiskasvanutele suunatud koolituste õppe sisu ja õpiväljundid on nähtavad vastava koolituse tutvustuse all.
TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Meie koolituste kvaliteedi loojad ja tagajad on meie koolitajad.
Nemad hoolitsevad selle eest, et õppekavad ja koolitusprogrammid, sotsiaalne ja füüsiline õppekeskkond ning täiendkoolitustegevuse juhtimise protsessid oleksid vastavad seaduse nõuetele.
Kasutame erialaseid meetodeid, mis hõlmab endas erialast väljaõpet nii Eesti kõrgharidussüsteemis kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Hariduslik taust, regulaarsed erialased täienduskoolitused ning arenguvestlused tagavad koolitajate kvaliteedi ning pideva arengu.
LOAKOHUSTUSEGA TÄIENDUSKOOLITUSE LÄBIVIIMISEKS ANTUD TEGEVUSLOA ANDMED

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number: 201205