Tagasiside

Tagasiside Foorumteatri formaadile meie koostööpartneritelt

Brit Peterson

Foorumteater on suurepärane võimalus käsitleda erinevaid teemasid lahenduskeskselt ning kaasahaaravalt.

Oleme teinud Foorumteatriga koostööd kahe sündmuse raames ning mõlemal korral jäi silma Nikolai meisterlikkus moderaatorina hallates kaasahaaravalt kogu protsessi. Samuti näitlejate suurepärane etteaste ning võime improviseerida ja kaasata publikut.

Koosloomine ja lahenduste leidmine on võtmesõnad, mis iseloomustavad kogu kohtumist positiivsel moel. Isiklikult võtan nendelt sündmustelt kaasa tõdemuse, et mõte sõna ja tegu on erinevad „asjad“, mis meid tegemistes mõjutavad ning ei pruugi alati sünkroonis olla. Foorumteater illustreeris kenasti, kuidas üle rääkimine ning katsetamine ja läbi mängimine/proovimine on olulised, sest algselt mõeldud mõte võib praktikas anda hoopis erineva tulemuse sellest, mis mõttes algselt ette nägime.

Hea meelega toon paar väljavõtet tagasisidest ka meie juhtidelt:

 • Foorumtater oli tasemel. Pani tohutult mõtlema, kuidas mingeid situatsioone tegelikult lahendada. Esitajad olid väga elavad ja tõmbasid rahva ka veel peale lõunat käima.
 • Väga lahe Foorumteater, seda võiks isegi korrata veel. Paneb mõtlema ja vaatlema asju teise nurga alt.
 • Lõbus, uudne ja väga nauditav.
 • Väga huvitav, hariv ja loov.

Foorumteatri trupil on suurepärane anne kaasata inimesed oma tegemistesse ning luua usalduslik keskkond ka kolmesaja osalejaga saalis. Suur-suur tänu teile!

Brit Peterson
Rimi Eesti Food AS koolitusjuht

ann

„Mul oli võimalus vaadata 3 foorumteatri töötuba ja kõik gruppides osalenud lapsed olid erinevas vanuses. Ma imetlen kui lahedalt ja lapsekeelselt jutustati keerulist lugu. See oli hästi positiivne üllatus, et algklasside lapsed tulid nii hästi teemaga kaasa ja tekkis avatud arutelu.

Samas vanema vanusegrupi lapsed olid esialgu natuke tagasihoidlikumad, kuid julgesid jagada oma kogemusi ja mõtteid.

Läbi foorumteatri on võimalik üksteiselt õppida ja meid ümbritsevat mõjutada. Hästi rikastav kogemus!“

„Foorumteatri läbiviija saavutas noortega kiire kontakti, osalejad tundsid ennast turvaliselt ning jagasid avatult oma mõtteid ja põhimõtteid. Jokker oli paindlik ja tähelepanelik protsessi vedaja.“

Ann Lind-Liiberg
Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna projektijuht

Foorumteatri formaat annab võimaluse rääkida keerulistel teemadel läbi eluliste situatsioonide, paremini samastuda ühiskonnas toimuvaga ja leida ootamatuid mõtteviise.

Kuigi paljude jaoks oli foorumteatri etendus esmakordne kogemus, oli tegijate ülesehitus ja lähenemine niivõrd publikut kaasav, et lõi auditooriumis usalduslikku ja kerge õhkkonna. Inimesed julgesid öelda välja oma arvamusi ning neid laval ka läbi elada. Kaasav formaat elavdab ja viib heas mõttes osalejad oma mugavustsoonist välja, et kogeda midagi uut.

Etenduse "Minu keel + sinu keel = meie keel?" eesmärk oli tutvustada algavat eesti keele praktika programmi, kus kasutatakse samuti foorumteatri võtteid. Etendus võlu seisnes lisaks selles, et näitlejateks olid inimesed, kelle emakeel pole eesti keel.

Enda näitel andsid nad teistele julguse väljendada ennast eesti keeles nii hästi kui parasjagu võimalik. Oluline on vahetu suhtlus, mitte grammatiline korrektsus. Foorumteatri mängulisus ja interaktiivsus võtab pingeid maha ja tõstab enesekindlust. Võõrkeele praktika jaoks on see suurepärane viis, mida julgustan proovima.

Maria Derlõš
Tallinna Eesti Keele Maja programmijuht

maria
piret

Foorumteater oli suurepärane leid. Kui alguses ei olnud ma kindel, kuidas küll tagasihoidlikud eestlased niimoodi teatris kaasa mõtlema ja lavale tulema saab, siis Piret Soosaarega kohtudes need kahtlused hajusid.

Piret ja foorumteatri näitlejad mõtlesid etenduse kuni väikeste detailideni läbi ja nad suutsid selle üles ehitada nii, et publikul tekkis aina uusi mõtteid, kuidas tegelaste elukulgu parandada.

Foorumteatri abiga saab inimesi panna suhestuma keeruliste teemadega väga vahetult, lugusid ja inimesi kasutades.

Tean, et tihti kaugena tunduvate keskkonnavaldkonna probleemide puhul võib see olla suureks abiks ja seega loodan, et saan ka tulevikus foorumteatriga koostööd teha.

Piret Väinsalu
MTÜ Eesti Roheline Liikumine

Foorumteatri koolitusel TÜ täiendusõppeprogrammis Tartus küsisime osalejatelt üldise küsimuse „Millistest koolitustest oli Sul õpetajana kõige rohkem kasu?“.

Koolitustel osalejad olid väga rahul programmi mitmekesisusega, väga paljud mainisid Foorumteatrit. Mõned nopped vastustest:

 • Foorumteater oli super!
 • Foorumteater oli huvitav!
 • Foorumteater pani mõtlema situatsioonidele, mis õppetöös ette tulevad.
 • Foorumteater pakkus kõrvaltvaataja pilku igapäevasele tööle.

Küsisime ka küsimuse „Kuidas näed, et saad foorumteatri metoodikat kasutada?“. Vastused:

 • Seda metoodikat saaks kasutada erinevates rollimängudes.
 • Arvan, et keeleklubis ja -kohvikus on see väga hea metoodika.
 • Õppetöös on võimalik luua taolisi situatsioone, nagu me nägime, ja küllap see elavdab tundi.
 • Tunnis rollimängude juures teha lõpplahendust ümber.
 • Suunata õppijaid Foorumteatri kursusele.
 • Erinevate probleemolukordade lahendamisel.
 • Saab hästi kasutada nii keeleõppe kui probleemolukordade lahendamise eesmärgil. Aitab kujundada grupil ühiseid väärtushinnanguid ja ka keelt praktilise ülesande lahendamiseks kasutada.
 • Huvitav viis grupi probleemide lahendamiseks. Üldse suhtluspraktika mõttes tasub ka proovida.
 • Võtan keerulisi situatsioone huumoriga.
 • Kui lähtuda tasemeeksami ülesannetest, siis saab seda saab kasutada B2 ja C1 tasemel diskussiooni õpetamisel ja B1 tasemel kokkuleppimise õpetamisel.
 • kui üldisest tasemekirjeldusest, siis kõikidel tasemetel kõnearenduseks. kKõik sõltub grupist ja õppijateest.

Aitäh veel kord ja toredaid uusi ettevõtmisi teile!

Piia Taremaa
EKMi koolitusprogrammide projektijuht
TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut