Posts tagged foorumteater

Mis on foorumteater?

Julge olla õnnelik! ( A.Boal)

Mis on foorumteater?

Foorumteater  on osalusteater, mis ajendab õppima ja leidma lahendusi erinevatele probleemidele. Foorumteatris saab inimene harjutada, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate olukordadega, mis tulenevad suhetest ja suhtlemisest.

Loe edasi...

Foorumteater  on osalusteater, mis ajendab õppima ja leidma lahendusi erinevatele probleemidele. Foorumteatris saab inimene harjutada, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate olukordadega, mis tulenevad suhetest ja suhtlemisest.
Foorumteater on saanud alguse Brasiiliast. Selle algatas 1960. aastatel näitleja Augusto Boal , kes soovis kaasata publikut teatrietendusse. Boali arvates on dialoog liikumapanev jõud, seda igatsevad kõik ja kõik on selleks ka suutelised. Foorumteater esitab ühe probleemloo, mida hakatakse lahendama ühiselt koos publikuga. Probleemlugu peab põhinema konfliktil, mis on ilmnenud teistega suhtlemisel (näiteks tööandja-töötaja suhted, koolikiusamine, suhted ja perekond jne). Seejärel on publiku liikmetel võimalus esitatud probleemi üle arutleda ja oma võimalikke lahendusi ka laval proovida.

[collapse]

 

Millist materjali foorumteatris kasutatakse?

Enne foorumteatri etendust kogub foorumteatri läbiviija – Jokker – materjali etenduse sihtgrupilt ehk publikult. On oluline, et foorumteatris esitatud lugu puudutaks publikut. See tagab nende huvi etenduse osas ja ajendab neid kaasa mõtlema ja lahendusi leidma.
Tavaliselt viiakse selle jaoks läbi ka töötuba, mille käigus saavad töötoas osalejad jagada oma kogemusi ja olukordi, millega nad on kokku puutunud. Saadud materjali põhjal luuaksegi foorumteatri etendus. Siiski, foorumteater ei kasuta kunagi vaid ühe inimese isiklikku kogemust. Pigem on etendus koostatud mitme sarnase kogemuse põhjal.

Kuidas käib foorumteatri etendus?

Enamasti väga vabas, lustakas ja mängulises vormis, just seeläbi tekitatakse publikus vaba, turvaline ja hea õhkkond. Selleks viib Jokker etenduse alguses läbi ka paar mängu ja harjutust. Seejärel esitavad foorumteatri näitlejad varasemalt kogutud sisendi põhjal foorumteatri loo. Pärast seda järgneb lühike arutelu, kus publik peab leidma peamise probleemi, samuti tegelased, kes kõige rohkem antud olukorras kannatavad. Nüüd, olles teadlik põhiprobleemist ja kannatajast, mängitakse sama lugu uuesti läbi, ent sel korral on publikul võimalik loo kulgu sekkuda. Loo peatamiseks tuleb hõigata „Stopp“, mille järel jääb lugu seisma. Seejärel on kõigil võimalus tulla lavalae ja näidata, kuidas oleks nende arvates tekkinud olukorras kõige õigem käituda, et lugu lõppeks kannataja jaoks paremini.

Loe edasi...

Enamasti väga vabas, lustakas ja mängulises vormis, just seeläbi tekitatakse publikus vaba, turvaline ja hea õhkkond. Selleks viib Jokker etenduse alguses läbi ka paar mängu ja harjutust. Seejärel esitavad foorumteatri näitlejad varasemalt kogutud sisendi põhjal foorumteatri loo. Pärast seda järgneb lühike arutelu, kus publik peab leidma peamise probleemi, samuti tegelased, kes kõige rohkem antud olukorras kannatavad. Nüüd, olles teadlik põhiprobleemist ja kannatajast, mängitakse sama lugu uuesti läbi, ent sel korral on publikul võimalik loo kulgu sekkuda. Loo peatamiseks tuleb hõigata „Stopp“, mille järel jääb lugu seisma. Seejärel on kõigil võimalus tulla lavalae ja näidata, kuidas oleks nende arvates tekkinud olukorras kõige õigem käituda, et lugu lõppeks kannataja jaoks paremini.

Tegevuse võib peatada ka Jokker, pöördudes pealtvaatajate poole palvega olukorrale lahendusi pakkuda. Kogu tegevus on juhitud Jokkeri poolt, kelle näol on tegemist neutraalse tegelaskujuga. Tema töö on ajendada publikut dialoogile ning seda vahendada, andmata ühtegi hinnangut. On oluline mõista, et foorumteater ei otsi ühte õiget lahendust esitatud loole, vaid püüab leida võimalikult palju erinevaid võimalusi, kuidas tekkinud probleemi lahendada. Sealjuures on publiku otsustada, missugune variant sobib ja mis mitte. Ei  tasu unustada, et kõigil osalejatel on võrdne õigus ja sellest tulenevalt jaguneb ka võim ühtlaselt.

[collapse]

Kellele võiks foorumteater sobida?

Foorumteater on sobiv meetod kõigile, kes töötavad inimestega: õpetajad, noorsootöötajad, huvijuhid jt. Samuti saab foorumteatrit kasutada erinevatel üritustel: konverentsid, seminarid, laagrid, aga ka erinevad ettevõtete üritused jm. Nagu öeldud, kasutatakse foorumteatrit tekkinud konfliktide lahendamiseks, millega on inimesed pidanud silmitsi seisma.

Koostöövõimalusi ja pakkumisi leiad siit! 

Foorumteateri ja improteatri töötoad lastelaagrisse!

Miks foorumteater laagrisse?

Pakume foorumteatri töötubasid, eesmärgiga:

1. Laagri alguses luua laste vahel head ja sõbralikku meekonna tunnet. Kasutame Augusto Boali loodud mängude arsenali ja avatud ruumi tehnikaid, mida oleme rakendanud töös noortega nii koolides, noortekeskustes, laagrites ja noortevahetustel.

2. Aitab analüüsida ja otsida lahendusi mängulisel ja mitte hinnangulisel viisil laagris ette tulevatele konfliktidele ja kommunikatsiooni probleemidele.

3. Annab osalejatele võimaluse tutvuda ühe põneva kaasava teatri metoodikaga, kus osalejad saavad ise luua etendusi just neid huvitavatel teemadel, ise lavastada ja lugudes mängida.

Loe edasi siit.

Video rahvusvahelisest koolitusest

Lühike video meie rahvusvahelisest koolitusest, mis toimus aprilli alguses Tallinnas –

Kuidas Foorumteatrit teha?

Lisainfo koolitusest – pildid ja ajakava on leitav siit.

 

Suured tänud kõigile osalejatele!

 

Tuletame ka meelde, et kõigil on veel mai lõpuni võimalik liituda MTÜ Foorumteatri mentorprogrammiga.  

Venekeelne video foorumteatrist

16ndal jaanuaril toimus Sillamäe Kannuka koolis foorumteatri töötuba.

Sillamäe Kannuka kooli videotiim tegi sellest venekeelse videokokkuvõtte, mida näeb siit. 

Töötoa raames mängiti erinevaid foorumteatri mänge ning harjutusi. Osalejad said teha ka lugusi Ida-Virumaa noorte probleemidest ja leidsid neile ka vahvaid lahendusi. Vaata videost täpsemalt!

 

Go to Top