“Postcard from Patarei”

MTÜ Foorumteater korraldab koostöös TROTI’ga rahvusvahelist labürintteatri projekti “Postcard from Patarei”.

“Postcard from Patarei” on sensoorse labürintteatri (SLT) projekt, mis toimub 1­-6. juulil Patarei vanglas.

Kontekstile suunatud teatriprojekti “Postcard from Patarei” eesmärgiks on kasutada erinevaid teatrivorme, suunamaks tähelepanu hetkele – uskumusele, et oleme elus, siin ja praegu.

Seoses laulupeoga otsustasime muuta etenduse aegu – 7. juulil kell 14.00 ja 19.00, 8 juulil kell 14.00 ja 19.00 ning 9. juulil kell 14.00 Igale etendusele on 25 kohta.

Pileteid saab osta ja broneerida meili või telefoni teel – nikolai@foorumteater.com või +372 55 31 340 (Nikolai Kunitsõn). Pileti hinnaks on 10€.

Projektiga soovitakse anda kõikidele Eesti teatri-­ ning psühholoogiahuvilistele võimalus osaleda rahvusvahelisel labürintteatri etendusel.

Veel on võimalus osaleda projektis! 7-päevane koolituse tasu on tudengile 50€, täiskasvanutele 100€.

Koolituse juhendajaks on Iwan Brioc (Sensoorse Labürintteatri meetodi looja). Koolituse tulemusena valmivad 7.-9.juulil esitatavad etendused, mida aitavad läbi viia just koolitusel osalenud ise. Kuna kogu protsess saab alguse kohapeal, just koolitusel osalevatest inimestest, on tegu ainulaadse ja kordumatu ettevõtmisega. Seega on koolituse kogukestvuseks 1.-9.juuli. Nii labürintteatrist kui ka Iwan Brioc’ist saate lähemalt lugeda siit. Koolitus toimub ingliskeeles, vajadusel on võimalik kasutada tõlki.

Kui sul on kindel soov ja tahe osaleda, aga ei saa seda teha finantsilistel põhjustel, võta kindlasti meiega ühendust!

Projekti viib ellu Eestis asutatud MTÜ Foorumteater. MTÜ Foorumteater on iseseisvate vabakutseliste rõhutute teatri läbiviijate organisatsioon, mille eesmärgiks on arendada rõhutute teatri erinevaid vorme Eestis ja Euroopas ning kasutada teatrit kui meetodit, avamaks dialoogi kogukonnas. Meil on ka kogemusi erinevate rahvusvaheliste ürituste korraldamisega Eestis.

MTÜ Foorumteater partneriks on rahvusvaheline võrgustik The Republic of the Imagination (edaspidi TROTI). TROTI on üksikisikute, organisatsioonide ning kogukondade võrgustik, mille eesmärgiks on kasutada Kontekstile Suunatud Kunste (Context Oriented Arts – COA) meetodina toetades nii inimesi kui ka kogukondi, aidates seeläbi maailma paremaks muuta.

Foorumteater on oma olemuselt draamavorm, mis ajendab provotseerival viisil esitatud olukorrast aru saama ja õppima leidma lahendusi. Foorumteater on osalusteater, mis loob toimetulemiseks nii üksikisikut kui ka gruppi abistavaid strateegiaid. Foorumteater on osa laiemast Augusto Boali poolt loodud Rõhutute teatri süsteemist, mille eesmärgiks on jõustada inimesi ja kogukondi astuma vastu rõhumisele.

Varasemalt mujal maailmas läbi viidud labürintteatrite videod:
Iwan Brioc räägib Sensoorsest Labürintteatrist
Serbias läbi viidud labürintteatri koolitus
Walesis läbi viidud labürintteatri koolitus

Lisainfo:

Nikolai Kunitsõn, MTÜ Foorumteater juhatuse liige

E-mail: nikolai@foorumteater.com

Telefon: 5531340

Go to Top