Õpetajale

Õpetajale pakume me erinevaid töötubasid, etendusi ning koolitusi!

Töötuba õpilastele – koolikiusamine

Loe lähemalt...
 1. Kestvus –  2x 90 minutit

 2. Osalejate arv – üks klass

 3. Osalejate vanus – 1 kuni 12 klass

 4. Sisu kirjeldus –  Töötoa eesmärgiks on arutleda koolikiusamise üle kasutades foorumteatri metoodikat. Töötuba  on avatud, kaasav ning põhineb dialoogil. Töötoa käigus ei keskenduta süüdlase otsimisele vaid lahenduste leidmisele. Esimeses töötoas kaardistame probleemi ja teises arutleme koostöös õpilastega võimalike lahenduste üle kasutades foorumteatri meetodit.

[collapse]

Töötuba õpilastele – klassi sisekliima

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 90 minutit

 2. Osalejate arv – üks klass

 3. Osalejate vanus – 1 kuni 12 klass

 4. Sisu kirjeldus – Töötoa eesmärgiks on klassi sisekliima parandamine kasutades foorumteatri metoodikat. Töötoa käigus rakendame erinevaid foorumteatri mänge ja tehnikaid, et parandada õpilaste omavahelist suhtlust. Samuti avame arutelu teemal, milline võiks olla nende klassi sisekliima ja otsime võimalusi selle saavutamiseks.

[collapse]

Töötuba õpilastele – probleemi kaardistamine

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 90 minutit

 2. Osalejate arv – üks klass

 3. Osalejate vanus – 1 kuni 12 klass

 4. Sisu kirjeldus – Töötoa eesmärgiks on kaardistada klassis olevaid probleeme. Kasutades foorumteatri metoodikat loome turvalise ruumi ning kaardistame klassis olevaid probleeme.

[collapse]

Töötuba õpilastele – probleemi kaardistamine ja lahenduste leidmine

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 2 x 90 minutit

 2. Osalejate arv – üks klass

 3. Osalejate vanus – 1 kuni 12 klass

 4. Sisu kirjeldus – Töötoa eesmärgiks on kaardistada klassis olevaid probleeme ning leida  ühiselt lahendusi.  Töötoas kasutame foorumteatri metoodikat, et kaardistada klassis olevaid probleeme. Teises töötoas otsime koostöös õpilastega mängulisel moel probleemide lahendusi.

[collapse]

Töötuba õpilastele – maailmaharidus

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 90 minutit

 2. Osalejate arv – üks klass

 3. Osalejate vanus –  9-12 klass

 4. Sisu kirjeldus – Töötoa eesmärgiks on käsitleda maailmahariduslikke küsimusi kasutades foorumteatri metoodikat.  Maailmaharidus on protsess, mille käigus me uurime kuidas indiviidi otsused mõjutavad maailma. Arutleme koos globaalprobleemide ja nende võimalike lahenduste üle.

[collapse]

Töötuba õpilastele – improteater

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 90 minutit

 2. Osalejate arv – 10-25 õpilast

 3. Osalejate vanus – 1 kuni 12 klass

 4. Sisu kirjeldus – Töötoa eesmärgiks on õpilate loomingulisuse avardamine ja esinemisjulguse toetamine. See aitab õpilatel avaldada oma arvamust ning üksteise ideid toetada.

[collapse]

Töötuba õpilastele – protsessdraama

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 90 minutit

 2. Osalejate arv – üks klass

 3. Osalejate vanus – 1 kuni 12 klass

 4. Sisu kirjeldus – Töötoa eesmärgiks on käsitleda ühte sotsiaalset ja ühiskondlikku probleemi läbi protsessdraama meetodi. Protsessdraama on interaktiivne teatrivorm, kus õpilased saavad rollimängude abil käsitleda probleemi. Kõik õpilased osalevad aktiivselt looomeprotsessis.

[collapse]

Etendused õpilastele – koolikiusamine

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 60 minutit

 2. Osalejate arv – 20 -120 õpilast

 3. Osalejate vanus – võimalikult väike vanusevahe, maksimaalselt 3 aastat

 4. Sisu kirjeldus – Foorumteatri etenduse eesmärgiks on arutleda kiusamiskäitumise üle ja leida võimalikke lahendusi. Etenduse käigus esitavad foorumteatri näitlejad probleemloo, peale mida toimub diskussioon publikuga leidmaks häid lahendusi probleemidele, mida publik hiljem saab laval läbi mängida.

[collapse]

Etendused õpilastele – sotsiaalne tõrjutus ja rahvuslik diskrimineerimine

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 60 minutit

 2. Osalejate arv – 20-120 õpilast

 3. Osalejate vanus – 9-12 klass

 4. Sisu kirjeldus – Foorumteatri etenduse eesmärgiks on arutleda sotsiaalse tõrjutuse ja rahvusliku diskrimineerimise üle ja leida võimalikke lahendusi.  Etenduse käigus esitavad foorumteatri näitlejad probleemloo, peale mida toimub diskussioon publikuga leidmaks häid lahendusi probleemidele, mida publik hiljem saab laval läbi mängida.

[collapse]

Etendused õpilastele – vanemate lahutus

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 60 minutit

 2. Osalejate arv – 20-120 õpilast

 3. Osalejate vanus – 5-12 klass

 4. Sisu kirjeldus –Foorumteatri etenduse eesmärgiks on näidata milliste probleemidega võib üks laps silmitsi seista vanemate lahutuste puhul ja leida võimalikke lahendusi. Etenduse käigus esitavad foorumteatri näitlejad probleemloo, peale mida toimub diskussioon publikuga leidmaks häid lahendusi probleemidele, mida publik hiljem saab laval läbi mängida.

[collapse]

Etendused õpilastele – pere vs sõbrad

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 60 minutit

 2. Osalejate arv – 20-120 õpilast

 3. Osalejate vanus – 5-12 klass

 4. Sisu kirjeldus – Foorumteatri etenduse eesmärgiks on arutleda vanemate ja sõprade suhete üle teismelise elus ning leida probleemidele võimalikke lahendusi. Etenduse käigus esitavad foorumteatri näitlejad probleemloo, peale mida toimub diskussioon publikuga leidmaks häid lahendusi probleemidele, mida publik hiljem saab laval läbi mängida.

[collapse]

Etendused õpilastele – vastavalt vajadusele

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 60 minutit

 2. Osalejate arv – 20-120 õpilast

 3. Osalejate vanus – 1-12 klass

 4. Sisu kirjeldus – Foorumteatri etenduse eesmärgiks on arutleda kindla probleemi üle ja leida võimalikud lahendused. Teema vastavalt kokkuleppele.  Etenduse käigus esitavad foorumteatri näitlejad probleemloo, peale mida toimub diskussioon publikuga leidmaks häid lahendusi probleemidele, mida publik hiljem saab laval läbi mängida.

[collapse]

Töötuba, millele järgneb etendus

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 90 min + 60 minutit

 2. Osalejate arv – töötoas üks klass, etenduses kuni 120

 3. Osalejate vanus – 1-12 klass

 4. Sisu kirjeldus – Foorumteatri töötoas kaardistamine klassi probleemid ning etenduse eesmärgiks on leida võimalikud lahendused. Kasutades foorumteatri metoodikat loome turvalise ruumi ning kaardistame klassis olevaid probleeme. Etenduse käigus esitavad foorumteatri näitlejad probleemloo, peale mida toimub diskussioon publikuga leidmaks häid lahendusi probleemidele, mida publik hiljem saab laval läbi mängida.

[collapse]

Koolitused õpetajatele – meeskonnakoolitus

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 180 minutit

 2. Osalejate arv – 10-30 inimest

 3. Osalejate profiil – koolipersonal

 4. Sisu kirjeldus – Meeskonnakoolituse eesmärgiks on kasutades foorumteatri tehnikaid edendada meeskonnatööd ja parandada sisekliimat.

[collapse]

Koolitused õpetajatele – probleemi kaardistamine ja lahenduste leidmine

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 180 minutit

 2. Osalejate arv – 10-30 inimest

 3. Osalejate profiil – koolipersonal

 4. Sisu kirjeldus – Koolituse eesmärgiks on kaardistada koolis olevaid probleeme ning arutleda ühiselt lahenduste üle.

[collapse]

Koolitused õpetajatele – kaasamise koolitus

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 180 minutit

 2. Osalejate arv – 10-30 inimest

 3. Osalejate profiil – õpetajad ja teised koolis otseselt noortega töötavad inimesed

 4. Sisu kirjeldus – Koolituse eesmärgiks on õpetada erinevaid interaktiivseid tehnikaid õpilaste paremaks kaasamiseks tunnis ja koolis.

[collapse]

Koolitused õpetajatele – improteatri koolitus

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 180 minutit

 2. Osalejate arv – 10-30 inimest

 3. Osalejate profiil – koolipersonal

 4. Sisu kirjeldus – Koolituse eesmärgiks on improvisatsioonilise teatri tehnikate ja meetodite tutvustamine läbi praktiliste tegevuste ning nende rakendamine igapäevatöös õpilaste loomingulisuse avardamiseks.

[collapse]

Koolitused õpetajatele – foorumteatri läbiviija/jokkeri koolitus grupile

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 40 tundi

 2. Osalejate arv – 10-30 inimest

 3. Osalejate profiil – õpetajad, huvijuhid, sotsiaalpedagoogid, jne

 4. Sisu kirjeldus – Koolituse eesmärk on anda edasi foorumteatri rakendamiseks vajalikud teadmised. Koolituse läbinu omandab teadmised foorumteatri rakendamisest, on võimeline looma foorumteatri gruppi ja seda juhendama. Samuti lavastama ja läbi viima interaktiivseid foorumteatri etendusi. Koolitusele järgneb soovi korral ka mentorprogramm.

[collapse]

Koolitused õpetajatele – avalik foorumteatri läbiviija/jokkeri koolitus

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 40 tundi

 2. Sisu kirjeldus – Kolmetapiline koolitus, mille eemärgiks on anda edasi foorumteatri rakendamiseks vajalikud teadmised. Koolituse läbinu omandab teadmised foorumteatri rakendamisest, on võimeline looma foorumteatri gruppi ja seda juhendama. Samuti lavastama ja läbi viima interaktiivseid foorumteatri etendusi. Koolitusele järgneb soovi korral ka mentorprogramm. Kursused toimuvad kolme kuu jooksul, kolmel erineval nädalavahetusel. Kursused toimuvad vaid grupi täituvuse puhul (minimaalselt 10 inimest)

[collapse]

Näiteringi juhendamine

Loe lähemalt...

 1. Kestvus – 35 akadeemilist tundi

 2. Osalejate arv – 5-30 inimest

 3. Osalejate profiil – 1-12 klass

 4. Sisu kirjeldus – Pakume võimalust kooli näiteringile osa saada foorumteatri meetodist. Foorumteater arendab noorte sotsiaalseid oskusi ja empaatiavõimet. Osalejatel tekib võimalus lavastada neid ennast puudutav lavastus. Võib kutsuda külalistundi läbi viima või juhendama tervet kursust.

[collapse]

Võimalul teha ka erikokkuleppeid!

Lisaks oleme avatud kõikidele koostööpakkumistele!

Go to Top