Uku Valner

Foorumteatriga olen seotud olnud viimased kaheksa aastat. Olen osaline olnud mitmetes lavastustes nii näitleja kui jokkerina, samuti olnud tegev töötubade läbiviijana.

Peamiselt olen töötanud noorema sihtrühmaga nii koolides toimunud etendustes kui ka VAT teatriga koostöös tehtud hariduslike töötubade läbiviijana.

Samuti olen rakendanud mitmeid foorumteatri elemente enda igapäevases töös õpetajana.

Olen osalenud mitmete rahvusvaheliste koolitajate töötubades, ent suurimateks mõjutajateks on olnud tõenäoliselt Iwan Brioc, Mari-Liis Velberg ning kaaslased MTÜ Foorumteatrist.

Olen programmi Noored Kooli vilistlane ning ajalooõpetaja. Proovin pidevalt avastada viise kuidas rakendada (Foorum)teatri tehnikaid ja motiive igapäevases õppes.