Gertha Teidla-Kunitsõn

Mina ja foorumteater käime kokku alates 2009. aastast. Esmalt küll näitleja rollis, ent sealt edasi ka juba juhendaja-koolitaja ja jokkerina olen tänaseks läbi viinud mitmeid töötubasid, etendusi ning lugenud foorumteatrit õppeainena ka Tallinna Ülikoolis. Läbi aastate on selgeks saanud, et foorumteater, nagu ka rõhutute teater, loob võimaluse näha inimestest kaugemale. See pakub võimalust aru saada, miks keegi kuidagi käitub ja miks on inimeste suhted sellised, nagu nad on. Teadmiseid olen kogunud Piret Soosaare, Mari-Liis Velbergi, Jouni Piekkari, Micke Reunlundi, Iwan Brioci ja Uri Noy-Meiri käest.

Formaalse hariduse kontekstis on minu mõlemad lõputööd (sotsiaaltöö BA; andragoogika MA) pühendatud foorumteatrile ja sellele, kuidas foorumteater võib olla jõustav ning missugused on täiskasvanute õpikogemused foorumteatrist. Õppejõuna Tallinna Ülikoolis omab foorumteater, selle põhimõtted ja väärtused, suurt osa loengutes.