MTÜ Foorumteater

MTÜ Foorumteatri eesmärgiks on edendada foorumteatri arengut Eestis, mille saavutamiseks teostatakse järgnevaid tegevusi: foorumteatri koolitused ja töötoad, foorumteatri etendused, foorumteatri materjalide tõlkimine ja levitamine ning rõhutute teatri (Theatre of the Opressed) teiste meetodite levitamine.

MTÜ Foorumteatri asutasid kaks pädevat foorumteatriga tegelevat inimest, kes viivad pidevalt läbi foorumteatri etendusi, koolitusi, töötubasi, projekte ning teevad tihedat koostööd teiste noorsootöö ja foorumteatriga tegelevate organisatsoonidega. Meie peamiseks sihtgrupiks on noored ja noortega töötavad inimesed.

MTÜ Foorumteater teeb koostööd teiste foorumteatri tegijatega Eestis, näiteks VAT-Teatri Foorumgrupiga, Lastekaitse Liidu Noortekoguga ning kuulub Eesti foorumteatri sõprade ringi, omades erinevaid kontakte üle Eesti. MTÜ Foorumteatri juhatuse liikmed – Piret Soosaar, Nikolai Kunitsõn. MTÜ Foorumteatri koolitajad: Piret Soosaar, Nikolai Kunitsõn, Gertha Teidla-Kunitsõn, Liisi Randma ja Uku Valner.