Foorumteateri ja improteatri töötoad lastelaagrisse!

MTÜ Foorumteater pakub foorum- ja improteatri töötubasid laste- ja noortelaagritele!

Miks foorumteater laagrisse?

Pakume foorumteatri töötubasid, eesmärgiga:

1. Laagri alguses luua laste vahel head ja sõbralikku meekonna tunnet. Kasutame Augusto Boali loodud mängude arsenali ja avatud ruumi tehnikaid, mida oleme rakendanud töös noortega nii koolides, noortekeskustes, laagrites ja noortevahetustel.

2. Aitab analüüsida ja otsida lahendusi mängulisel ja mitte hinnangulisel viisil laagris ette tulevatele konfliktidele ja kommunikatsiooni probleemidele.

3. Annab osalejatele võimaluse tutvuda ühe põneva kaasava teatri metoodikaga, kus osalejad saavad ise luua etendusi just neid huvitavatel teemadel, ise lavastada ja lugudes mängida.

Miks improteater laagrisse?

1. Improvisatsiooniline teater arendab meeskonnatööd, õpetab läbi mängude oma kaaslaste kuulamise, märkamise ja austamise kasulikkust ning vajalikkust.

2. Avardab loovust. Tuletab meelde koos loomise ja mängimise rõõmu. Osalejad saavad ise olla nii lavastajad kui ka näitlejad. Avardab fantaasia maailma, näiteks kui on soov käia kuu peal jäätist söömas või vee all golfi mängimas, siis impro töötoas võibki see juhtuda. Improvisatsioon loob tihti naljakaid situatsioone ning on rõõmu ja lõõgastust pakkuv. Noored saavad mõistma televisioonist tuntud sarjad „Vilde tee“ ja „Palume lavale“ kasutatava metoodika tagamaid.

Lisainfo:

Lähtuvalt sihtgrupi vanusest, suurusest, huvist ja vajadusest saame eelnevalt kokku leppida millele töötubades keskenduda.

Töötubasid saame pakkuda vastavalt teie soovile alates 2h kuni nädal.

Töötuba 10-20 noorele viib läbi üks koolitaja. Vajadusel mitu koolitajat saadaval. Töötoad on mõeldud alates 7. eluaastast noortele.

Tunni maksumus 25 eurot, alates 10h maksumus 20 eurot/tund koolitaja kohta (+ sõidukulude kompensatsioon.)

Kas sooviksite, et teie organisatsiooni suvekoolis oleks rohkem sisulist arutelu ja laiapõhjalist dialoogi interaktiivse teatri võtmes?

MTÜ Foorumteater pakub teie organisatsiooni suvekooli elavdamiseks spetsiaalselt teie gruppi puudutava kaasava etenduse loomist.

Kuidas see toimub?

MTÜ Foorumteatri meeskond viib läbi teie töötajatele (10-20 inimest) töötoa kestvusega 2,5 h kaardistamaks, mis on hetkel kõige olulised teemad millele töötajad vastuseid otsivad.

Töötoast tekkinud teemal, paneb MTÜ Foorumteatri grupp kokku foorumteatri lavastuse, esitlemaks probleemi ja kaasab publikut probleemi lahendama. Kestvus 2h.

Maksumus: 1000 eur + näitegrupi sõidukulude kompensatsioon (kui töötuba ja etendus toimuvad Tallinnast väljas).

Lisainfo:

info@foorumteater.com

 

Go to Top