Kunstide teemaline koolitus Soomes

Eestist osales seekord kuus õppurit – Marko, Mart, Eva, Kadri, Kai ja Laura.

Video projektist.

Laura:

Koolitusel osalejad jagati kaheks rühmaks, millest üks grupp keskendus ühise laulu kirjutamisele (otseloomulikult koos tantsukavaga) ning teine grupp valmistas ette esituse trummide saatel. Esitluste aluseks võeti osalejate lood. Tore oli ka vaadata, kuidas erinevad inimesed iga päevaga aina julgemaks ja avatumaks muutusid (mina kindlasti ka nende hulgas).
Lahkusin koolituselt kindlasti positiivsete emotsioonidega.

Kai:

Meie grupi teemaks oli vabadus. Vabaduse mõistest lähtudes tuli meil seejärel luua päris enda töötuba ning 15. minuti jooksul, kaasates ülejäänuid tegelasi, püüdsime luua antud teemast ühise nägemuse. Kohtumine oli tore. Kasutusel olnud mitteformaalsed meetodid olid kaasavad ja loovust soosivad.

Kadri:

Helsingis veedetud aja jooksul veendub osaleja, et väljakutseks ei ole traditsiooniliste
lugude rekontekstualiseerimine või meediumite kasutus, vaid traditsiooniliste jutustusviiside kinnistamine, luues terviklugu eri põlvkondadest koosnevas meeskonnas, kasutades häält, helisid ja rütme. Väljakutseks töö vältel osutus eri lugude, pärimuste ja isiklike kogemuste vahel seoste loomine ning nendest tervikjutustuse moodustamine.

Eva:

Oli põnev jälgida ja õppida, kuidas meeskonnaliikmete loovus, uued ideed, andekus ja originaalsus kulmuneerus lõplikus etenduses. Projekti käik oli hästi organiseeritud, seda eelkõige ajalises mõttes ja projektis kasutatud mitteformaalsed õppemeetodid andsid palju mõtlemisainet ning suurendasid minu teadmisi antud valdkonnas.

Antud loomingulisi õppemeetodeid saab kindlasti kasutada ka uutes projektides töötubade läbiviimisel, eriti just erinevate kultuuride ja rahvuste puhul.

Mart:

Samas olid kõik töötoad eraldi võetuna väga hästi läbi viidud. Huvitav oli näha, kuidas erinevate rahvaste traditsioonilised lood omavahel põimusid ning hoopis teise külje alt ellu ärkasid, kui neile ka trummimuusika taustaks pandi.

Oma isiklikest lugudest laulu loomine andis ka kindlasti vabastust nii mõnelegi. Kui sinu suur probleem pannakse paari lausesse ja posu inimesi laulab sellest rõõmsal häälel, tuleb sealt välja tohutu positiivne energia, mis võib panna inimest mõtleme selle peale, et äkki asjad ei olegi nii hullud, kui nad veel mõni tund tagasi näisid.

Marko:

Peale üksteisele esinemist kogunesime taas kõik kokku ja seekord keskendusime kuulamisele. Kui palju me tegelikult suheldes teise inimesega teda kuulame.

Taaskord pidi tõdema, et oled sa Eestist, Itaaliast või Prantsusmaalt – inimesed on palju rohkem sarnased kui alguses tundub.