Kogukonnale

Etendused:

Sotsiaalne tõrjutus ja rahvuslik diskrimineerimine

Loe lähemalt...

Kestvus – 60-120 minutit

Osalejate arv – 20-120 inimest

Osalejate vanus – 15-100

Sisu kirjeldus – Foorumteatri etenduse eesmärgiks on arutleda sotsiaalse tõrjutuse ja rahvusliku diskrimineerimise üle ja leida võimalikke lahendusi.  Etenduse käigus esitavad foorumteatri näitlejad probleemloo, peale mida toimub diskussioon publikuga leidmaks häid lahendusi probleemidele, mida publik hiljem saab laval läbi mängida.

[collapse]

Vanemate lahutus

Loe lähemalt...

Kestvus – 60-120 minutit

Osalejate arv – 20-120 inimest

Osalejate vanus – 10-100

Sisu kirjeldus – Foorumteatri etenduse eesmärgiks on arutleda probleemide üle mis võivad kaasneda ühe lapsevanema välismaal töötamise ning vanemate lahutuste puhul ja leida võimalikke lahendusi. Etenduse käigus esitavad foorumteatri näitlejad probleemloo, peale mida toimub diskussioon publikuga leidmaks häid lahendusi probleemidele, mida publik hiljem saab laval läbi mängida.

[collapse]

Sildistamine

Loe lähemalt...

Kestvus – 60-120 minutit

Osalejate arv – 20-120 inimest

Osalejate vanus – 18-100

Sinu kirjeldus – Foorumteatri etenduse eesmärgiks on arutleda inimeste sildistamise ning spetsialistide ebaprofessionaalse käitumisega üle ja võimalikke lahendusi leida. Etenduse käigus esitavad foorumteatri näitlejad probleemloo, peale mida toimub diskussioon publikuga leidmaks häid lahendusi probleemidele, mida publik hiljem saab laval läbi mängida.

[collapse]

Vastavalt vajadusele

Loe lähemalt...

Kestvus – 60-120 minutit

Osalejate arv – 20-120

Sisu kirjeldus – Foorumteatri etenduse eesmärgiks on arutleda kindla probleemi üle ja leida võimalikud lahendused. Teema vastavalt kokkuleppele.  Etenduse käigus esitavad foorumteatri näitlejad probleemloo, peale mida toimub diskussioon publikuga leidmaks häid lahendusi probleemidele, mida publik hiljem saab laval läbi mängida.

[collapse]

Töötoad:

Protsessdraama

Loe lähemalt...

Kestvus – 180 minutit

Osalejate arv – 10-30

Osalejate vanus – pole oluline

Sisu kirjeldus – Töötoa eesmärgiks on käsitleda ühte sotsiaalset ja ühiskondlikku probleemi läbi protsessdraama meetodi. Protsessdraama on interaktiivne teatrivorm, kus inimesed saavad rollimängude abil käsitleda probleemi. Kõik kohalolijad osalevad aktiivselt looomeprotsessis.

[collapse]

Probleemi kaardistamine ja lahenduste leidmine

Loe lähemalt...

Kestvus – 180 minutit

Osalejate arv – 10-30 inimest

Osalejate vanus – pole oluline

Sisu kirjeldus – Töötoa eesmärgiks on kaardistada kogukonnas olevaid probleeme ning arutleda ühiselt lahenduste üle.

[collapse]

Improteater

Loe lähemalt...

Kestvus – 180 minutit

Osalejate arv – 10-30 inimest

Osalejate vanus – pole oluline

Sisu kirjeldus – Töötoa eesmärgiks on improvisatsioonilise teatri tehnikate ja meetodite tutvustamine läbi praktiliste tegevuste ning inimeste loomingulisuse avardamine ja esinemisjulguse toetamine.

[collapse]

Sissejuhatus Foorumteatri metoodikasse

Loe lähemalt...

Kestvus – alates 90 minutist

Osalejate arv – 15-30

Sisu kirjeldus – Töötoa eesmärgiks on tutvustada foorumteatri meetodit läbi praktiliste mängude ja harjutuste. Töötoa käigus kasutame foorumteatri tehnikaid luues ruumi dialoogiks arutlemaks töötoas osalejatele olulistel teemadel.

[collapse]

Töötuba, millele järgneb etendus

Loe lähemalt...

Kestvus – 90-180 minutit + 60-90 minutit

Osalejate arv – töötoas 15-30 etenduses 15-120

Sisu kirjeldus – Foorumteatri töötoas kaardistamine sihtrühma probleemid, mille põhjal loodud etenduse eesmärgiks on leida võimalikud lahendused. Kasutades foorumteatri metoodikat loome ruumi, kus kaardistame sihtrühma puudutavaid probleeme. Etenduse käigus esitavad foorumteatri näitlejad probleemloo, peale mida toimub diskussioon publikuga leidmaks häid lahendusi probleemidele, mida publik hiljem saab laval läbi mängida.

[collapse]
 

Pikemaajaline koostöö

Loe lähemalt...

Kestvus – pole piiratud

Osalejate arv – pole piiratud

Sisu kirjeldus – Lisaks valmisolek kombineeritud ja pikemaajalisteks projektideks. Saada oma mõtted ja küsimused aadressile info@foorumteater.com.

[collapse]

Võimalus teha ka erikokkuleppeid!

Lisaks oleme avatud kõikidele koostööpakkumistele!

Go to Top