Grundtvigi õpikoostöö projekti koolitus Prantsusmaal

Võõrustaja Didier Pajot on teinud kaks vahvat videot – üks lühike ja üldine Grundtvigi õpikoostööprojektist “New Life to Traditional Stories”.

Siit leiate ka osalejate kommentaare:

Koolituse eesmärgiks oli avardada osalejate mõttemaailma erinevate praktiliste oskuste kaudu. Võõrustaja organisatsiooniks oli Assotsiatsioon “Pourquoi Pas!”, kes võttis meid soojalt vastu. Kahepäevane koolitus erines tavapärastest koolitustest, kuivõrd oli üles ehitatud laialdasele vabale ajale, võimaldamaks osalejatel omavahel piiratult suhelda.

Projekt möödus kiirelt ja meeleolukalt. Sai kätt harjutada trummimängu ning aafrika rütmidega, nautida kohalikku loodust ja vaatamisväärsusi ning sööke ja jooke. Nagu sellistel projektidel ikka, oli kesksel kohal lõimumine ning kogemuste ja nõuannete vahetamine teiste projektis osalejate ning kohalikega. Õhtuid sisustasid ühised söömingud mis vaikselt alati nauditavateks muusikalisteks improvisatsioonideks kasvasid.

Rohkem infot projekti kohta projekti kodulehel ning MTÜ Foorumteatri alalehel.