Friends You Can Keep

Paljud noored ei tunne, et nendest sõltuks midagi või et nende sõna loeks. Tegemist on ühise murega noorte hulgas üle Euroopa. Meie usume, et see ei peaks nii olema ning et seda probleemi on võimalik lahendada – jõustades noori!

Rahvusvahelise noorsoovahetuse “Friends You Can Keep”, mis toimub 29.06.2015-06.07.2015 Viljandimaal, Eestis, peamiseks eesmärgiks on toetada noorte aktiivsemat osalust ühiskonnaelus.

Projektis osaleb kolmkümmend noort inimest kolmest Euroopa riigist – Eestist, Rumeeniast ja Itaaliast. Osalejad on 18-25 aastased noored, kes vajavad väikest tõuget väljastpoolt, et realiseerida oma potentsiaali.  

Antud projekt keskendub mitteformaalse õppe meetoditele, nagu näiteks rollimängud, interaktiivsed etendused, arutelud ning kaasavad töötoad. Kõiki neid tegevusi viivad ellu osalejad ise. 

Tegevuste tulemusena toimub Viljandis tänavakampaania, mille on kujundanud ja ellu viinud osalevad noored ise. 

Projekti tulemusena on osalejad julgemad, hoolivamad ning kogenumad, et hiljem osaleda aktiivsemalt oma kogukonna ühiskonnaelus. See on kasulik mitte ainult noorele endale, vaid ka teda ümbritsevatele inimestele – ta perele ja sõbradele. Pikas perspektiivis saab kasu sellest kohalik kogukond, ühiskond ja laiemas plaanis ka kogu Eurooopa.

Projekti korraldajaks on MTÜ Foorumteater, koostöös A.C.T.O.R ja Comune di Cinisello Balsamo.

Vaata videot projektist siit!

„Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav sellessisalduva informatsiooni kasutamise eest.”

Go to Top