Foorumteatriga tegijaks

MTÜ FOORUMTEATER OTSIB PARTNEREID PROJEKTI “FOORUMTEATRIGA TEGIJAKS”

 

MTÜ Foorumteater otsib endale partneriks noorsootööasutusi projekti “Foorumteatriga tegijaks”.

 

Projekti eesmärk on kohalikul tasandil noorsootööasutuses töötavate inimeste koolitamine foorumteatri läbiviijateks (jokkeriteks), kes antud metoodikat rakendades saaksid oma vallas, maakonnas viia läbi alaealiste õigusrikkumiste ja korduvate õigusrikkumiste alast ennetustööd.

Projekti eesmärk on  püsiva struktuuri loomine, kus kohalikul tasandil alaealiste õigusrikkujatega töötavad spetsialistid saavad teha koostööd foorumteatri metoodika kasutamiseks alaealiste õigusrikkumiste vähendamiseks. Näiteks tekib  noortekeskuse foorumgrupp, mille juht (jokker) on noortekeksuse töötaja. Grupp aga, käib töötubasid ja etendusi tegemas lisaks noortekeskusele veel koolis,huvikoolis,alaealiste komisjoni noortele, noortega töötavatele inimestele jne

Projekti kaasame 10 partnerit , kes töötavad regulaarselt ühe ja sama noort grupiga ning 20 partnerit, kes töötavad erinevate noorte gruppidega vältel. Mõlemast kogemustest kirjutame ka projekti lõpus esitletavas käsiraamatus.

 

Foorumteater on osalusteater, mis ajendab õppima ja leidma lahendusi erinevatele probleemidele. Foorumteatris saab inimene harjutada, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate olukordadega, mis tulenevad suhetest ja suhtlemisest. Loe rohkem – www.foorumteater.com

 

Projekti kaasame 18 partnerit, kes töötavad regulaarselt 16 kuud ühe ja sama grupiga ning 12 partnerit, kes töötavad erinevate gruppidega 16 kuu vältel. Mõlemast kogemustest kirjutame ka projekti lõpus esitletavas käsiraamatus.

 

läbiviijat ja noorte foorumgruppi pakume  :

1.)3 koolitust Norra foorumteatri praktikult, kellel on riskinoortega töö kogemus (kokku 10 päeva)

2.)Mentorprogramm  MTÜ Foorumteatri Jokkeritelt

Jokkerit toetav mentorprogramm ( MTÜ Foorumteatri mentor käib kohal jokkeri ühes foorumteatri proovis, töötoas, etendusel ning on olemas kogu projekti vältel jõustamaks jokkerid nii meili kui tel, skype teel.)

Lisaks toimub kõikide mentorite ja jokkerite ühine kohtumine ,kus saavad nii jokkerid kui mentorid projekti raames õpitud kogemusi jagada. (2 päeva)

4.)Osaleda koos oma foorumgrupiga:

4.1)Koolitusel foorumpgruppide . Grupi suurus 4 noort (kellest vähemalt 2 noort on toime pannud õigusrikkumise) + jokker. Noored koos juhendajatega saavad osaleda ühiskoolitusel, kus nad kohtuvad ka teiste projektis osalevate noorte gruppidega (luuakse ka ühine sotsiaalmeedia keskkond ,kus saab üksteise tegemistega kursis olla. Koolituse raames saavad noored ka esimese turvalise kogemuse esineda oma grupi loodud foorumlooga teistele gruppidele.)

4.2)Foorumteatri festival foorumgruppidele(3 päeva)

Grupid kohtuvad uuesti Foorumteatri festvalil, kus toimuvad foorumteatri töötoad ja koolitus juhendajatele ning grupid esinevad foorumteatri etendustega. Üritus on avalik ja etendusi saavad tulla vaatama ka teised noored. Publikusse kaasatakse ka noori, kellel on olnud õigusrikkumisi.

5.)Kontaktseminare, loomaks kontakte teiste praktikutega Eestis ja tugevdamaks kohaliku võrgustiku koostööd. ( 2 x 1 päev)

6.) Foorumgrupi juhi (Jokkeri)  töö tasustamist 50 % ulatuses 150 eur kuus x 10 kuud .Ülejäänud 50 % oleks vabatahtlik töö ( mis katakas ära partneri omafinatseeringu mitterahalise osa).

7.) Partneri projekti muude kulude kompenseerimine 600 eur ( ruumi rent etendusteks ja proovideks, foorumteatri materjalide soetamine, etenduste kostüümid, lavakujundus, transport etendustele jne)

Projekti partneritele, kes soovivad koolitada pikaaegselt samade alaeliste õigusrikkujatega töötavat foorumteatri läbiviijat ja noorte foorumgruppi ootame:

1.)Osalemist kõigis projekti raames ettenähtud tegevustes

2.)Jokkerilt inglise keele oskust

3.)Projekti raames ettenähtud tegevuste läbiviimist (foorumteatri proovid, töötoad, etendused ning oma tegevuste osas kokkuvõtete saatmine oma mentorile.)

4.)Vähemalt ühe kohaliku tasandi koostöö partneri olemasolu.

Kohaliku tasandi koostöö partnerite leidmist  (partner oleks keegi kelle juures või kelle heaks foorumgrupp saaks toimida ja läbi viia kuritöö ennetuslikku tegevust, kaardistades foorumteatri töötubade abil probleeme, mille põhjal luuakse foorumteatri etendusi eesmärgiga leida lahendusi õigusrikkumiste ennetamiseks ( nt kool , alaeliste komisjon, erikool, teine noortekeskus).

5.)Projekti oma osalust 1700 eur (millest 50 % võib olla mitterahaline). Osaluse võib tasuda partner või tema kohaliku tasandi koostööpartner( nt KOV). Mitterahaline osa oleks jokkerite vabatahtlik töö- foorumgrupi proovide ja töötubade ettevalmistamine ja läbiviimine ,materjalide analüüs).

Projekti partner, kes soovib koolitada foorumteatri läbiviijat, kes töötaks lühiajaliste erinevate noorte gruppidega kuritöö ennetuse teemal pakume :

1.) 3 koolitus Norra foorumteatri praktikult, kellel on riskinoortega töö kogemus(kokku 10 päeva)

2.) Mentorprogramm  MTÜ Foorumteatri Jokkeritelt

Jokkerit toetav mentorprogramm ( MTÜ Foorumteatri Jokker käib kohal vaatlemas jokkeri   ühte praktika tegevust nt.proov või  töötuba ning on olemas kogu projekti vältel jõustamaks jokkereid nii meili kui tel.)

Osaleda kõikide mentorite ja jokkerid kohtumisel ,kus saavad nii jokkerid kui mentorid projekti raames õpitud kogemusi jagada. (2 päeva)

3.) Osalemist  foorumteatri festivali raames toimuval koolitusel (4 päeva)

4.)Kontaktseminare, loomaks kontakte teiste praktikutega Eestis ja tugevdamaks kohaliku  võrgustiku koostööd. ( 2 x 1 päev)

Projekti partner, kes soovib koolitada foorumteatri läbiviijat, kes töötaks lühiajaliste erinevate noorte gruppidega kuritöö ennetuse teemal ootame :

Osalemist kõigis pakutud tegevustes

Projektis ettenähtud praktika tegevuste läbiviimist (kokku vähemalt 10 h foorumetatri praktikat ), nendest kokkuvõtete tegemist ja oma mentorile edastamist. Mentori kaasamist ühe tegevuse vaatlusesse ja pärast analüüsis osalemist. Omafinatseeringut 50 eur(rahaline).

Koolitustel osalejalt inglise keele oskust

Foorumteatri grupi töö tasumist 50% ulatuses, summas 150 eurot kümme kuud.

Samuti pakume muude kulude kompenseerimist 600 euro ulatuses.

 

Partnerilt ootame:

Osalemist kõigis projekti raames ettenähtud tegevustes ning projekti raames ettenähtud tegevuste läbiviimist.

Projekti omaosalus igale partnerile on 1700 eurot, millest 50% või olla mitterahaline. Mitterahaline võib olla näiteks noorsootöötaja töö grupiga – proovide ja töötubade ettevalmistamine jm.

 

Rahastust taotleme ENTK programmist “Riskilapsed ja -noored”

 

Kui soovid osaleda projekti, siis võta meiega ühendust enne 3. septembrit – piret@foorumteater.com

 

Lisainfo:

 

Piret Soosaar

piret@foorumteater.com

+372 566656494

www.foorumteater.com

 

 

Go to Top