Foorumteatri jokkeri koolitus I

01.-02.03 ja 15.-16.03.2012 toimus TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias Foorumteatri Jokkeri koolitus I (maht: 1,25 EAP, 35 tundi, sh 32 tundi auditoorset tööd). Koolituse eesmärgiks oli anda ülevaade Augusto Boali loodud foorumteatri meetodist kui kaasava ja interaktiivse teatri ühest vormist. Osalejad said aktiivse osaluse kaudu ülevaate
foorumteatrist ning Jokkeri (läbiviija) rollist ning eetikast foorumteatri töötoa ja etenduse läbiviimisel. Kuna tegemist oli
väikese koolitus grupiga said kõik osalejad proovida kõik foorumteatri mõistes olulisi rolle: foorum näitleja, foorumetenduse vaatleja-näitleja ning Jokkeri rolli nii töötoa läbiviimisel (mängud, pilditeater), foorum etenduse kokku panemisel kui ka etenduse jokerdamisel. Oli väga intensiivne ja põnev kursus.

Kursuse läbiviija MTÜ Foorumteatri koolitaja Piret Soosaar

Go to Top