Foorumteari töötuba MTÜ Lastekaitse Liidu projekti “Lapse Hääl” raames

27. november toimus MTÜ Lastekaitse Liidu projekti “Lapse Hääl” raames ka foorumteatri töötuba, kus lapsed arutlesid oma õiguste üle ning lavastasid ka lood, mis puudutavad nende õigusi kohalikus kogukonnas.

Projekti “Lapse hääl” eesmärgiks on edendada teadlikkust lapse õigustest ja lapse õiguste olukorrast eesmärgiga kasutada neid teadmisi laste ja noorte kaasamisel. Projekti kestvuseks on 24 kuud ning see keskendub geograafiliselt Ida-Virumaa piirkonnale. Projekti raames kaasatakse noori monitoorima oma õigusi, ehk siis kuivõrd on tagatud nende õigused. Kaasatavad noored on vanuses 12-16 ning nii eesti kui ka vene keelt kõnelevad. Lisaks sellele valmib projekti jooksul lapse õiguste õppemoodul, mida hakatakse õpetama partnerülikoolides sotsiaaltöö, õigus, kasvatusteaduskond, riigiteaduste tudengitele. Samuti koostatakse lapse õiguste metoodilist materjali koondav KOHVER, mis on kättesaadav kõikidele huvilistele projekti koduleheküljelt. Viimaseks, ent üldse mitte vähemtähtsamaks tulemuseks on sisendi saamine Lapse Õiguste Komitee alternatiivraportiks, mida Eesti riik peab esitama iga viie aasta tagant. Alternatiivraport annab ülevaate sellest, missugune on lapse õiguste olukord Ida-Virumaal.

 

Lisainfo www.lapsehaal.lastekaitseliit.ee

 

Go to Top