Bakalaurusetöö “Foorumteater jõustamismeetodina tööks noorte täiskasvanutega”

MTÜ Foorumteatri koolitaja Gertha Teidla-Kunitsõn kaitses juuni alguses Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudis oma bakalaurusetööd “Foorumteater jõustamismeetodina tööks noorte täiskasvanutega”.

Küsimused küsis Nikolai Kunitsõn.

1. Räägi oma uurimustöö teemast ja eesmärgist

Minu bakalaureusetöö „Foorumteater jõustamismeetodina tööks noorte täiskasvanutega“, nagu pealkirjast järeldada võib, uuris, kas ja kuidas on võimalik Augusto Boali loodud foorumteatrit rakendada jõustamismeetodina. Eeskätt keskendusin küll noortele täiskasvanutele, ent etteruttavalt võib öelda, et salajane teadmine oli, et see sihtgrupp tuleb ikkagi laiem. Kui rääkida töö üldisest eesmärgist, siis kindlasti oli see foorumteatrile nii-öelda teadusliku baasi loomine. Eestis on praeguseks hetkeks, minu teada, vaid kaks tööd, mis uurivad foorumteatrit. On ka seminaritöid, ent suures osas keskenduvad need vaid foorumteatri kirjeldamisele, et mis see on ja kuidas. Sääraste tööde koostamine aitab suuresti kaasa foorumteatri levitamisele. Paraku on sellel alal veel tööpõld suur. Kitsamatest eesmärkidest rääkides, on see foorumteatri kui ühe meetodi esitamine nii sotsiaal- kui ka noorsootöötajatele. Samas, miks mitte ka õpetajatele, sotsiaalpedagoogidele. See meetod on sobilik kõikidele, kes, nii-öelda, teevad oma tööd inimestega – neid nõustades, aidates, jõustades ja toetades. Usun, et hetkel on meil puudu rohkem loovamaid ja mängulisemaid meetodeid. Üks asi on kabinetis laua taga istuda, samal ajal kui saab end väljendada ka palju loomingulisemalt ja vabamalt, inimesele turvalisemas ja avatumas keskkonnas.

2. Miks foorumteater sobib hästi jõustamiseks?

Foorumteater esitab inimestele probleemi. Ja selle probleemi peab inimene ise lahendama. Kuidas ja mismoodi – seda on võimalik tal läbi proovida ja katsetada. Inimesel ei saa tekkida läbikukkumise tunnet, kuna tegelikult esitletakse seda kui ühte suurt mängu. Ning samal ajal, kui inimene püüab lahendada esitatud probleemi, lahendab ta salamisi, endalegi teadmata juba ka enda probleemi. Foorumteater kannab endas olulist ideed – me ei saa loota, et inimesed, kes meile ehk ei meeldi või kellega me väga hästi läbi ei saa, muutuvad, ent me saame neid muuta ise, läbi iseenda käitumise, läbi iseenda reageeringute ja ütlemiste. Just seda kogevad ka inimesed laval, proovides lahendada esitatud probleemi. Säärase teadmisega – et läbi enda on võimalik muuta ka teisi – lahendatakse tegelikult uskumatult palju probleeme!
Lisaks sellele ilmnes uurimistöös ka see, et jõustamiselt mõjub juba teadmine, et inimene pole üksinda selles probleemis – kogu publik elab talle kaasa, püüdes olukorda lahendada. Oluline on teadmine, et alati saab midagi muuta ning seegi mõjub innustavalt.

Iseeneses sobib foorumteater kõikidele! Oluline on see, mis probleemi läbi selle lahendatakse. Seni, kuni tegu on välise rõhumisega (rõhumine tuleb kelleltki, kellega inimene peab kokku puutuma, näiteks klassikaaslane koolivägivalla näite puhul), saab kasutada foorumteatrit ükskõik mis sihtrühmadega. Lisaks, on ääretult oluline, et foorumteatri läbiviija oleks professionaalne! Jokkeri – foorumteatri läbiviija – ebapädevus võib teha pigem halba kui head. Samuti on Jokkeri otsustada, mis teemasid foorumteatriga lahatakse ning Jokkeri ebapädevusest tingituna võidakse hakata lahkama teemasid, mille jaoks on hoopis muud meetodid ja tehnikad.

Töö endaga saab tutvuda siin – .pdf.