MTÜ Foorumteater on partner projektis Õhtu Ombudsmaniga.

Rahvusvahelise koostööprojektiga “Õhtu ombudsmaniga” selgitatakse välja, kui teadlikud on viie Euroopa Liidu riigi maapiirkondade elanikud Euroopa Liidu põhiõiguste hartast ning sellest, kuidas oma õiguste rikkumise korral abi võiks saada. Lisaks aitab projekt kujundada ELi ühiseid väärtusi ning tõmbab osalejate tähelepanu demokraatia ja õigusriigi põhimõtete propageerimisele.

Rohkem infot siit.